סטאז' בישראל

לאחר סיום 6 שנות לימודי רפואה בבית ספר לרפואה, ולאחר עמידה ב"בחינות רישוי" של משרד הבריאות, לפני קבלת הרישיון לעסוק ברפואה, נדרשת שנת סטאז'. בעבר, נקראה שנת הסטאז' "השנה השביעית" ללימודי הרפואה.

מידע נוסף