מטרות אסל"י

  1. להוות את ארגון העובדים היציג של הסטאז'רים לרפואה בישראל;
  2. לפעול למען הסדרת והבהרת חובותיו וזכויותיו של הסטאז'ר, ולמען הגדרה מסודרת של תחומי אחריות הגופים האמונים על הכשרתו;
  3. לפעול לגיבוש ולהבטחת תנאי העסקה ברורים והולמים של הסטאז'ר, במסגרת חובותיו וזכויותיו;
  4. לפעול למען הבטחת קידום הכשרתו, רמתו המקצועית ועתידו המקצועי של הסטאז'ר;
  5. לייצג את ענייניו וטובתו של הסטאז'ר, לרבות מול משרד הבריאות, ההסתדרות הרפואית, בתי החולים והאוניברסיטאות;
  6. להוות יחידת מיקוח נפרדת אשר ביכולתה להשפיע על עתידה ועל עתיד הרפואה הציבורית בישראל, במסגרת יחסי עבודה קיבוציים ומאבקים לשיפור הרפואה הציבורית;
  7. לשמר ידע ארגוני ורציף ייצוגי של ציבור הסטאז'רים, בעל קצב התחלופה הגבוה, בתוך ארגון גג קבוע ויציב.