חזון אסל"י

להבטיח, כי תקופת הסטאז' תשמש באופן המיטבי להכשרת דורות חדשים של רופאים ערכיים, מקצועיים ומצויינים בישראל, באמצעות הגשמת ייעודה של תקופת הסטאז' כתקופת ההתלמדות המעשית של מי שבסופה הופכים לרופאים במדינת ישראל.

בתקופה זו, על מערכת הרפואה הציבורית לחנוך את הסטאז'ר ולאפשר לו להתנסות באופן המקיף ביותר במלאכות הרפואה השונות,ובפרט במלאכות הרפואה הייחודיות בהן הוא רואה את עתידו המקצועי. כל זאת, תוך שמירה על חובותיו וזכויותיו כעובד מערכת הבריאות, במסגרת יחסי עבודה הוגנים המוגדרים היטב, אשר יאפשרו לסטאז'ר להעניק טיפול מיטבי לציבור החולים, בכפוף להרשאותיו ולסמכויותיו.