היכנסו להצביע - בחירות לנציגי פורום הסטאז'רים של הר"י

הבחירות לנציגים ייערכו בתאריך 27.2.2020 משעה 10:00 בבוקר ועד 24:00

אתם בעלי זכות בחירה? הצביעו עכשיו!