כשלון בסטאז'

מי שנכשל במקצוע חובה יחויב לחזור על הסטאז' באותו מקצוע למשך תקופה זהה, ללא שכר. בתום הסטאז' החוזר יש לעמוד בהצלחה בבחינה בעל פה בפני מנהל המחלקה בה התבצע הסטאז' החוזר ושניים מהרופאים הבכירים באותה מחלקה.

לא ניתן לחזור על סבב בסטאז' יותר מפעם אחת. סטאז'ר שנכשל פעם שנייה באחד ממקצועות החובה, לא יומלץ כי יעסוק ברפואה במדינת ישראל.  

כל שינוי במהלך הסטאז' מחייב קבלת אישור לכך, מראש, הן מהאחראי על הסטאז'רים בבית החולים והן מהאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.