הדרכה קלינית לסטאז'רים

בסמוך להתחלת הסטאז' יתקיים שבוע הדרכה קלינית לסטאז'רים. השתתפות בהדרכה זו מהווה תנאי להתחלת הסטאז'.