תורנויות

במהלך הסטאז' חובה לבצע לפחות 4 תורנויות בחודש, סה"כ לפחות 44 תורנויות.