בתי חולים לביצוע הסטאז'

בבתי חולים בהם מתבצע רק חלק מהסטאז' יבוצעו לפחות 5 חודשי סטאז' במקצועות החובה.

שאר 6 החודשים יבוצעו בכל בית חולים מוכר אחר שיבחר הסטאז'ר, בתאום עם האחראי על הסטאז' בבית החולים בו הסטאז' מתבצע והאחראי על הסטאז' בבית החולים האחר המבוקש.