משך הסטאז'

סטאז' ברפואה בישראל נמשך 12 חודשים מתוכם, חודש אחד חופשה. 

הסטאז' צריך להיעשות ברצף.

את תקופת הסטאז' יש לסיים בתוך שנתיים, לכל היותר, מקבלת ההרשאה לסטאז'. 

לשם חישוב תקופת הסטאז' יכללו חופשה, חופשת מחלה וחופשת לידה על פי דין.