שיבוץ לסטאז'

כל בוגרי לימודי רפואה, חייבים בביצוע סטאז', על מנת לקבל רישיון קבוע לעיסוק ברפואה בישראל.

לאחר עמידה בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת סטאז' תונפק לרופא הרשאה לסטאז' והוא ישובץ באחד ממוסדות הרפואה בארץ.

שיבוצם של הזכאים לסטאז' בבתי חולים בארץ מתבצע על ידי חטיבת הרפואה במשרד הבריאות באמצעות הגרלה.