תורנויות

התורנות באמצע השבוע מתחילה ב 16:00- עד לשעה 8:00 למחרת.
ביום שישי התורנויות מתחילות בשעה 13:00 ועד לשעה 9:00 למחרת.
ביום שבת התורנויות מתחילות משעה 9:00 ועד לשעה 8:00 ביום ראשון.
ניתן לבצע תורנויות נוספות, לפי אישור אחראי סטאז'רים. ניתן לעשות תורנויות מחוץ למחלקה לפי אישור מראש.
התורנות במחלקה/במיון לפי מדיניות המחלקה.