תורנויות

התורנות באמצע השבוע מתחילה ב 16:00- עד לשעה 8:00 למחרת.

ביום שישי התורנויות מתחילות בשעה 13:00 ועד לשעה 8:00 למחרת.

ביום שבת התורנויות מתחילות משעה 8:00 ועד לשעה 8:00 ביום ראשון.

יש יום חופש לאחר תורנות. יש לבצע 4 תורנויות בחודש, ניתן לעשות תורנויות נוספות ובד"כ אין בעיה, באישור מנהל המחלקה והנהלת בית החולים.

אפשר לעשות תורנויות במיון במהלך החודשים בפנימית. במהלך התורנות הסטאז'ר נשאר עם תורן.

עבור תורנות שישי הסטאז'ר זכאי ליום חופש, שבוע לפני או אחרי התורנות.

עבור תורנות חמישי ושבת באותו שבוע, הסטאז'ר זכאי ליום חופש.

עבור עבודה ביום שישי ( 5 שעות) ותורנות בשבת, זכאי הסטאז'ר ליום חופש.

בחודשי האלקטיב ניתן לבצע תורנויות בבית החולים בו מתבצע האלקטיב.