תורנויות

  •  תורנות מתחילה ב-15:00 ומסתיימת ב-9:00 ביום למחרת.
  •  יום חופש לאחר תורנות.
  •  כל התורנויות מתבצעות במחלקות.
  •  נכון לסגירת חוברת הסטאז' האחרונה, עדיין לא נקבע כמה תורנויות בחודש יש לבצע ולא נקבעו נהלים לגבי ביצוע תורנויות מעבר.