אובדן כרטיס רופא

סטאז'ר/ית שכרטיסו/ה אבד או נגנב יכול/ה לפנות למחלקת השירות בטלפון 03-6100471