יום ראשון , 24 פברואר 2019
Home > הישגי אסל"י > שינה יזומה בתורנות – ההיתרים הכלליים החלים על העובדים במוסדות רפואיים

שינה יזומה בתורנות – ההיתרים הכלליים החלים על העובדים במוסדות רפואיים

לכלל ציבור הסטאז'רים לרפואה בישראל שלום, מצ"ב ההיתרים הכלליים להעסקה במפעלים רפואיים שהוצאו לאורך השנים על ידי שר הכלכלה/המסחר והתעסוקה מכח חוק שעות עבודה ומנוחה:
הראשון – היתר העסקה – 1951
השני –  תיקון להיתר הכללי מיום 10.12.2012
השלישי – תיקון להיתר הכללי מיום 20.1.2015
הרביעי –  הארכת תוקף התיקון להיתר הכללי ל – 7 שנים – עד 10.12.2019

חובת מתן התנומות לרופאים בתורנויות עוגנה בתיקון להיתר הכללי מיום 20.1.2015, בו תוקן סעיף 3 להיתר הכללי ולפסקה 3 (א) (5) הוסיפו את התוספת המודגשת להלן:
"3 (א) (5) לא יועסק רופא בשעות שהן שעות תורנות, אלא אם כן העמיד המעביד לטובת הרופאים חדר נפרד עם מיטות למנוחה לצורך שינה יזומה במשך לא פחות משעתיים, למעט במקרים חריגים שבהם לא יתאפשר הדבר".

לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות ל- מייל האדום של אסל"י:

asliredmail@gmail.com

 

 

כדאי לקרוא גם:

החלפת יורים באסלי 2019-2018

אנו רוצים להודות ליו"רים היוצאים ד"ר שי שפירא, ד"ר עומר מרום וד"ר הילה סנדרוביץ על פועלם …