יום שני , 25 מרץ 2019
Home > חדשות ואירועים - דף הבית > שאלות ותשובות בנושא בחינת USMLE

שאלות ותשובות בנושא בחינת USMLE

המדריך המקוצר לקבלת הפטור מהבחינה הממשלתית ברפואה.

המדריך נכתב מניסיונם של רופאים שעברו את התהליך, נכון לתאריך 13.09.2016.

להורדה וצפיה הקליקו על הקישור: usmleptorfinal

להלן מידע רשמי מתוך האתר של משרד הבריאות: http://bit.ly/1jOn9Dm

על פי תיקון לתקנות הרופאים שאושר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת ופורסם ברשומות, רופא שיעמוד בהצלחה בבחינות USMLE לפי הכללים המפורטים להלן, יהיה זכאי לקבלת פטור מהבחינה הממשלתית:

  • בעל דיפלומה מוכרת ברפואה מחו"ל שטרם ביצע סטאז': אם עמד בהצלחה בבחינות ה-USMLE: שלב-1 ואחד החלקים (ck) של שלב-2 (USMLE STEP-1; USMLE STEP-2ck) יהיה פטור מהבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה ויהיה זכאי לקבל הרשאה לסטאז' ברפואה בישראל.
  • בעל דיפלומה מוכרת ברפואה מחו"ל שביצע סטאז' מוכר בחו"ל: אם עמד בהצלחה בבחינות ה-USMLE, שלב–1, שני החלקים של שלב–2 ושלב–3(USMLE STEP-1; USMLE STEP-2ck; USMLE STEP-2cs; USMLE STEP-3) יהיה פטור מבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה ויהיה זכאי לרישיון לעיסוק ברפואה בישראל.
  • כל זאת, בכפוף לעמידה בשאר תנאי פקודת הרופאים ותקנותיה.

מתי ייכנס התיקון לתוקף?
התיקון כבר נכנס לתוקף.
מה קורה אם עברתי את בחינות ה-USMLE אך נכשלתי בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה בישראל?
הפטור לא יחול על מי שניגש לבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה בישראל בעבר ונכשל בה.
מה לגבי מי שנבחן בבחינות ה-USMLE בעבר?
הפטור חל גם על מי שעמד בהצלחה בבחינות ה-USMLE (על כל שלביה כנ"ל) בעבר.
מי שעמד בבחינה זו לפני למעלה מ-10 שנים – בכפוף לבדיקה פרטנית של כישוריו המקצועיים לעיסוק ברפואה.
האם הפטור יינתן אוטומטית למי שעמד בבחינות ה-USMLE?
כאמור, כדי לקבל הפטור, יש לעמוד בכל דרישות החוק האחרות, כגון: להיות אזרח או תושב קבע בישראל, אדם הגון ועוד.
כיצד מעבירים את האישור על מעבר הבחינה?
לשם קבלת הפטור מהבחינה הממשלתית ברפואה בישראל, ראשית יש להגיש לאגף לרישוי מקצועות רפואיים בקשה לרישיון לעיסוק ברפואה.
לבקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים במתכונת המקובלת.
בנוסף לכך, על מנת לקבל את הפטור, האישור על עמידה בהצלחה בבחינה, צריך להישלח מטעם ה-USMLE ישירות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים.
מתי ניתן להגיש הבקשה לפטור?
את הבקשה לפטור ניתן להגיש בכל עת אך כנ"ל, יש לדאוג שהאישור על עמידה בהצלחה בבחינות ה–USMLE יישלח מטעם ה–USMLE ישירות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים ויגיע אליו.
לא ניתן יהיה לטפל בבקשה בטרם הגיע האישור לאגף.
תוך כמה זמן אקבל את ההרשאה לסטאז'?
משך הטיפול בבקשות באגף לרישוי מקצועות רפואיים הוא עד חודש ימים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים לרבות האישור על עמידה בהצלחה בבחינות ה–USMLE ישירות מה–USMLE.

 

 

 

כדאי לקרוא גם:

החלפת יורים באסלי 2019-2018

אנו רוצים להודות ליו"רים היוצאים ד"ר שי שפירא, ד"ר עומר מרום וד"ר הילה סנדרוביץ על פועלם …