יום שני , 25 מרץ 2019
Home > מעבר לסטאז' > ארכיון הקבצים של אסל"י

ארכיון הקבצים של אסל"י

ישיבות נציגי אסל"י – סיכומי הפגישות

הסכם הרופאים – דיווח הנוכחות החדש- הבהרות והסברים

כיצד להיות נציג אסלי

בתי חולים ומחלקות בהן דווח על בעיות במתן מענקים לשנת 2012

בקשה להבהרה לגביי תורנות א' יחיד של סטאזרים

טופס הצטרפות

מכתב ארצי – להפצה

הסכם קיבוצי רופאים עדכני אוגוסט 2011

הסכם הרופאים חל על הסטאזרים

שלטי אזהרה במאבק הרופאים

פניית אסלי לוועדת דורנר

פנייה למקרפר

מסמך לגיוס סטאז'רים

מכתב למעסיקות

מכתב נוסף למעסיקות